trigger的使用场景

trigger相对于click等普通的预定义事件,主要有两点不一样。

 1. trigger可以接受多个参数。

 2. trigger可以自定义事件

下面是实例代码

(function($){
 var btn = $("#btn");
 btn.bind('clicka',function(e,a,b,c){
  console.log(a,b,c)
 });
 btn.click(function(){
  btn.trigger('clicka',['hello','world','flying']) // hello world flying  
 })
 btn.trigger('clicka',['a','b','c']); // a,b,c 
})(jQuery);